Categorieën
Geen categorie

Videos from EIM2011

Yesterday I forgot to post the video’s Paul showed

The Virtual Choir by Eric Whitacre aka What does Empowering the Collective Brain mean?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6WhWDCw3Mng]

What is Enterprise Information Management

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yTHQkvhRWD4]

Categorieën
Geen categorie

Preparation is key!

As we learned yesterday from Bert van Marwijk preparation is key in performing. Today I met with my contact at a new customer. We talked about the organization, the project and the VLC assignment. We shared some documents for me to study. My contact attended EIM2011 and we talked about the application of some take-aways from yesterday, especially from Toon Abcouwer! When I arrived at the VLC Utrecht office I was in luck that my colleague at the assignment was at the office. We discussed our work and discussed some to-do’s. I started reading some documents for preparation the rest of the day. In between reading I started on actual preparation for a workshop that is planned for next week.

At the end of the day I had a meeting discussing the VLC Advisory Change Management effort. We discussed some theory and methodologies. We talked about the way we can spread the knowledge on this topic within VLC. This inspired me to look at the preparation for my engagement I worked on earlier today: learning starts at the beginning of a project!

For me a big extra is that it is the first time in my working life that I can go to a customer by bike!

PS1: my MacBook Pro battery lasted all day long 🙂

PS2: why do Dell printer find it so hard to print documents from Apple’s 🙁

Categorieën
Geen categorie

First Day of the Month: Time to Get Kicking!

I started the day with a bike ride to the office, 30 minutes of energy and thoughts. When I arrived I took some time to sum up my tasks for today. I manage my to-do-list in Rememberthemilk, a great service that enables syncing between web and my iphone. When I was finished, I started with my to-do’s. During the day I came across a small number of to-do’s I missed earlier in the morning. And I had to postpone a number of batched to-do’s to tomorrow. Is there a way to plan to-do’s for one day more exact to prevent the loss of time?

A larger batch of to-do’s was about VLC Advisory, a new business unit at VLC that will start on the first of June. I planned our next internal meeting that will focus on 360 degrees feedback & personal BSC’s and the followup on our big event on May 11th, EIM2011! To give more direction on the 360 feedback & BSC’s we finished a document on profiles for our work. I spent some time on budgets and financial reporting for the new business unit. We want to be as transparant as possible to give the employees in the new unit a complete overview on performance.

At the end of the day there was a teammeeting to discuss our work finishing a project in the next weeks. For me the best part of the meeting as project manager was that my team was thinking about the plan for the next week themselves. Within 30 minutes everybody agreed on our approach and we ended the meeting.

Tomorrow I need to spend some time on Sales and Marketing and on Project Management for one of our clients. For this client we are setting up a daily workflow to crunch a very large amount of webdata. This project is a technical implementation of Hadoop, Pentaho and Qlikview. Sales and Marketing will focus on the introduction strategy and a number of concrete leads for one of our main products, the Information Productivity Scan.

Categorieën
Geen categorie

Het Nieuwe Werken & Enterprise Information Management

Vandaag hebben Google, CFP en VLC samen twee sessies over Het Nieuwe Werken georganiseerd. Tijdens deze twee sessies heb ik de volgende presentatie gehouden.

[slideshare id=7207042&doc=7207042]

6 April aanstaande is er nog een mogelijkheid om deze sessie bij te wonen op het kantoor van Google in Amsterdam. Aanmelden kan via de VLC site.

Categorieën
Geen categorie

De persona’s van de nieuwe CIO

In een blogpost op Harvard Business Review legt Ray Wang uit dat de “nieuwe” CIO bestaat uit vier persona’s”

  • De traditionele Chief “Infrastructure” Officer houdt zich bezig met de technische infrastructuur. Thema’s op dit moment zijn virtualisatie en cloud computing.
  • De Chief “Integration” Office houdt zich bezig met het integreren van de interne en externe technologie ecosystemen.
  • De Chief “Intelligence” Officer richt zich op de vraag hoe waardevolle inzichten de business meer slagkracht kan geven. Belangrijk thema voor deze persona is het brengen van de juiste informatie bij de juiste medewerker op het juiste moment via de juiste interface.
  • De laatste is de Chief “Innovation” Officer, welke voor nieuwe technologie moet zorgen. Dit persona is extern gericht op redeneert vanuit de business.

Zo wordt nog maar eens duidelijk op hoeveel borden een CIO aan het schaken is. Ik kan mij voorstellen dat voor menig CIO het een uitdaging is om zijn werk zoveel mogelijk te verplaatsen infrastructuur naar innovatie.

Vanuit Enterprise Information Management (EIM) ligt de nadruk voor de CIO primair op zijn Intelligence rol. Het bekijken van informatie vanuit een organisatie-breed perspectief om de “intelligentie” van de organisatie te verhogen is een van de speerpunten van EIM. Hierbij gaat het om “information metabolism”, het efficient gebruik van informatie om waarde toe te voegen. Relevante informatie is er immers genoeg voor de organisatie en haar medewerkers maar de processen om informatie efficient te verzamelen, te filteren en aan te bieden ontbreken vaak.

Echter kan een CIO dit niet alleen. Wanneer je kijkt het toevoegen van waarde door informatie dan kan een CIO zorgen voor het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie. Middels technologie kan een CIO zelfs ervoor zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk relevante informatie aangeboden krijgen. Relevantie wordt echter ook bepaald door het individu. Daarnaast zal het individu informatie interpreteren en toepassen. Om dit te bewerkstelligen zal de CIO hulp in roepen van de HRM manager om samen de laatste stappen te zetten om het rendement op informatie te verhogen.

Categorieën
Geen categorie

Opstand slaat over op de werkvloer?

Het middenoosten is momenteel een broeinest van opstand. In bijna alle afrikaanse landen rond de middenlandse zee is het onrustig. De opstanden in Tunesie en Egypte hebben succes gehad en in Libië loopt de druk torenhoog op. Eindelijk lukt het om collectief onder de druk van een leider uit te komen. De mensen willen meer inspraak en slagen hierin. De rol van social media is hierin onmiskenbaar. Via twitter en facebook worden mensen opgeroepen om te demonstreren. Via diezelfde media komen ook de echte berichten door in de wereld. Vroeger lukt het deze regimes om het nieuws te controleren en kwamen berichten van opstand en tegengeluiden niet door. Transparantie in optima forma dus!

Op een zondag als deze zit ik hierover na te denken en zie een bepaalde parallel tussen de toestand in het middenoosten en organisaties. Allereerst een aantal duidelijke verschillen: in organisaties is geen sprake van een dictatuur. Maar er is ook geen sprake van een democratie in een organisatie. Ik ken geen organisatie waar de medewerkers een keer in de vier jaar stemmen wie de CEO wordt. Bij een beursgenoteerde organisatie mogen de aandeelhouders in een bepaalde mate een stem uitbrengen over het leiderschap van een organisatie. Een arbeidsverhouding is ook duidelijk wat anders dan het burgerschap van een land, alhoewel in de dictaturen in het middenoosten is de consequentie van het laten horen van je stem wellicht de hoogste, namelijk het geven van je leven.

Maar wat zou er gebeuren wanneer medewerkers in een organisatie in opstand komen tegen een CEO? Alle medewerkers ontslaan is geen optie dus zal er wat moeten gebeuren. Alle mogelijkheden zijn hiervoor aanwezig zo bewijzen de landen in het middenoosten momenteel. Vakbonden zijn slechts een van de aanstichters en organisatoren. Zelfs wanneer geen enkele werknemer aangesloten is bij een vakbond kan opstand ontstaan.

De vraag moet dus zijn: hoe voorkom je dat jouw medewerkers in opstand komen. Dit heeft te maken met de reden voor opstanden: lage lonen, hoge prijzen, geen inspraak, oneerlijke behandeling, enzovoort. In Nederland zijn een aantal wetten van kracht die ervoor zorgen dat organisaties aan een zeker minimum moeten voldoen. Maar ontevredenheid over inspraak, transparantie of lonen is nog steeds een reële mogelijkheid. Een voorbeeld: een medewerker twittert kritisch over de werkgever. Werkgever vraagt de medewerker deze tweets te verwijderen in het kader van goed werknemerschap. Medewerker doet dit niet en beroept zich op vrijheid van meningsuiting en vraagt de werkgever iets aan de inhoud van de tweet te doen in het kader van goed werkgeverschap. De collegae van de bewuste medewerker zijn het met hem eens en na een simpele oproep van een directe collega van de medewerker staan een groot aantal medewerkers in de lobby van de organisatie. Andere collegae verzamelen op een eigen blog andere kritische noten over de organisatie die veel gehoor vindt bij klanten van deze organisatie.

Middels een klein voorval en het gebruik van social media ontstaat grote transparantie die door de organisatie vanuit een korte termijn visie ongewenst is met grote gevolgen voor de lange termijn. Als student Bedrijfskunde heb ik ooit geleerd dat een klant die klaagt over jouw product goud waard is, hij neemt immers de moeite om jou feedback te geven in plaats van simpel weg het product van de concurrent te kopen. Dit geldt dus ook voor medewerkers, een medewerker die klaagt is ook goud waard want die geeft jou de mogelijkheid om iets te veranderen. De buitenwereld mag dit ook prima weten aangezien niemand verwacht dat binnen organisaties niets mis gaat!

Dus wees open en eerlijk. Laat wat van jezelf als organisatie zien. Neem klachten van klanten en medewerkers serieus, ga in gesprek en onderneem actie! De effort om deze klachten op te pakken weegt niet op tegen de gevolgen op de lange termijn.

Categorieën
Geen categorie

Consumerization and the iPad

WSJ wrote a really interesting post on the boost the iPad is giving to consumerization of IT. More and more people are bringing their own devices to work. You can literally see it at offices in the Netherlands right now. More and more people are bringing iPads to work. Actually Prince Willem-Alexander used the iPad last year for a speech, how about that for consumerization! Organizations are actually making consumerization part of their policies. My former employer, YNNO, had this philosophy and my current employer, VLC, also has a consumerization or Bring-Your-Own-Device (BYOD) concept. This results in (some cases) cheaper IT, better alignment with worker needs and devices used to get the job done, freedom of choice and happier people.

This concept does have some consequences for your IT department and how your company organizes information. Think about the way you enable information to be used on a device that could be anything. What are the system requirements to use your corporate systems? Are they webbased and fit for which browsers? Does my company allow connections from outside the firewall?

Is you company ready for this concept? What do you think about BYOD?

Note: I am working on a BYOD device myself: a MacBook but not on a iPad. I am not quite convinced you can use the iPad as your primary device. In the past I did use a HP tablet PC, I liked the tablet functionality but performance was way below par…

Categorieën
Geen categorie

Important lessons: conversations and what is EIM?

Ok, time to look back at my first week at my new job. This week (and the next few) I was very busy with actually only one thing: conversations. To discover who I work with and my company VLC, I had conversations with my colleagues. These conversations are also about what I will be working on and the value proposition of VLC, EIM. My goal for the next weeks is to move these conversations beyond VLC.

So, based on some conversations, what do I think EIM is?

EIM is a holistic way of looking at information. Information is created, shared and stored in a every part of the organization. Given that information plays a very important part in organizations these days, information needs special attention. EIM gives information the attention it needs, compared to Human Resource Management does. EIM brings down barriers inside organizations, the flow of information is an absolute necessity. EIM brings together information that is stored in documents, unstructured information, and information stored in databases, structured information, together. Workers can create better knowledge or make better decisions when the information they use is more complete, accurate and relevant. EIM does not only combine unstructured and structured information but also filters it to ensure workers are not overloaded with information.

This is just the beginning of my grasp of EIM. In my next posts I will be working to get my ideas more concrete and also look at ways to make your EIM dreams come to life!

Categorieën
Geen categorie

The New World of Work is so much more

than the inevitable working from home! Fueled by a lot of buzz, the New World of Work (NWOW) or in dutch “Het Nieuwe Werken” (HNW) is gaining more momentum every day. In a few weeks there will be a NWOW Week where workers will be challenged apply the New World of Work for themselves.

Trouble is that 99% will try to work from home and wonder where all the fuzz is about. Working from home does not boost your productivity ceteris paribus and chances are already doing it in some form or the other. Or you just do not want to work from home (as I do for half of the week)!

Catalyst for this narrow view are general remarks like: NWOW has shortened traffic jams, we are “applying” NWOW at our company or NWOW is working anytime or place you want. The numerous folks that are working on NWOW projects are either defining projects to narrow or way to big. NWOW is not IT. NWOW is not working from home. NWOW is not confined to a subset of the workingclass like the VKbanen argued a few weeks ago. NWOW does not discriminate workers nor work it self!  NWOW is not entrepreneurship nor innovation. When reading the twitter feed on #hnw you will see an impression on where talk is about.

the WOW is about innovating the way people work to increase productivity on the long run. It is not about a single factor of work, it is about a disruptive change that makes improvements on a large scale covers all factors of work. Innovation on the way you work requires out of the box rethinking of your processes, procedures and individual workstyles. This means looking at the individual, teams and the organization as a whole and taking into account all facilitators of work: the physical, technology and the human aspect of work. What will the role of the office be in your WOW? How will you manage employees that make their own choices in work? Does your technology enable flexibility but avoid certain risks?

The World of Work is so much more than just flexibility in working hours and locations, it is a big puzzle with a lot of pieces. This puzzle is different for each organization and even for each individual. Only if all the pieces are there and placed at the right spot your NWOW will make you more productive. There are a lot of people on the puzzle board: you, your boss, your IT departement, your Real Estate / Facilities departement, your HR departement and your CEO/Management Team. These guys have a lot of puzzles to solve but your WOW has to be one of them!

What is your opinion on all the fuzz about (N)WOW or HNW?

PS notice that I dropped the New piece on The (New) World of Work because the ‘new’ word predicts an end state but renewal is continuous! (N)WOW projects do not finish they only start.

Categorieën
Geen categorie

The Week of the New World of Work is Announced

Yesterday at the Smart Work and Smart Travel Experience in Utrecht the campagne was launched on the Week of The New World of Work. The title of this campagne (“Het Nieuwe Werken doe je zelf“) actually does not translate very nice in Eglish but an interpretation would be “It is You New World of Work”. The hey take-away here is that you as an employee can change the way you work yourself, bottom up!

This campagne is a coproduction of a number of public and private organizations and, I guess, unique in the world. Their aim is to promote The New World of Work and really make a change the way we work in The Netherlands. Primary objectives here in The Netherlands are to boost our knowledge economy and to reduce traffic.

The Week of The New World of Work starts on November 8th and lasts until the 14th. During this week a lot of promotion on the topic will be made. You can visit a number of locations to see the New World of Work in action, among those locations are (this can’t come as a surprise) YNNO, Youmeet and CreativeValley. A lot of companies will be hosting workshops and other activities to share knowledge and to spread the word on new ways of working. We will be announcing our program for that week shortly!

Next thursday (September 16th) we will host the official launch party of our building! During this party we will also launch our new online platform on “The Way We Work”. If your interested in coming you can register on linkedin.

If you have great ideas for this week or if you want to visit CreativeValley earlier please let me know!